Gîtes d'Etape

Onze Geschiedenis

Al 80 jaar lang !

De officiële stichting van de vzw dateert uit 1937. In dat jaar sticht pastoor De Smedt de Colonies fraternelles de la jeunesse. Het hoofddoel is om achtergestelde kinderen en jongeren die niet de middelen hebben om te reizen, tegen voordelige prijzen tijdens de vakanties een verblijf op het platteland aan te bieden. In de tweede Wereldoorlog vertraagt de groeiende activiteit van Colonies fraternelles de la jeunesse sterk. Vanaf 1947 wordt de activiteit van voor de oorlog in 19 gîtes en vakantiehuizen hernomen.

Jeugd toerisme en schoolreizen

In het midden van de jaren 50 stijgt het aantal aanvragen gevoelig dankzij de verlenging van de schoolvakanties. In 1960 veranderen de Colonies fraternelles de la jeunesse van naam en ontstaat het Centre belge du Tourisme des Jeunes.

Tijdens de jaren 70wordt er hard gewerkt om de huizen nog aantrekkelijker te maken. In die tijd drong pastoor De Smedt er op aan om de educatieve kant van toerisme niet te verwaarlozen en de jongeren meer cultureel toerisme aan te bieden door hen kennis te laten maken met lokale activiteiten en bezienswaardigheden. De activiteit van het Centre belge du tourisme des Jeunes blijft zich verbeteren. De nadruk komt namelijk te liggen op verblijven buiten juli en augustus en weekends en er wordt een propagandacampagne specifiek op scholen gericht.

De jaren 80 worden gekenmerkt door partnerschappen en andere vormen van samenwerking met diverse verenigingen (OITS, CJC …) waarmee de vzw tegenwoordig nog altijd banden heeft) maar ook door deelnames aan beurzen, colloquia en congressen rond sociaal toerisme.

In1985 krijgt de vzw zijn huidige benaming: Les Gîtes d’Etape du CBTJ. Het publiek wordt gaandeweg diverser. De inrichting van Projectklassen aan het begin van de jaren 90 vertaalt zich in een toename van het schoolpubliek.

Activiteiten en vakantiehuizen voor iedereen

Sinds het begin van de jaren 2000 ontwikkelen sommige Gîtes - dankzij hun erkenning door de Franstalige Gemeenschap als ontmoetings- en huisvestingscentra - activiteiten voor en met de plaatselijke bevolking om ontmoetingen tussen de bevolking en het publiek in de verblijven te bevorderen.

Begin jaar 2019, draagt de VZW de naam van Kaleo. Een naam die zich modern en internationaal will in overeenkomt met zijn activiteiten.

De VZW Kaleo, die al heel wat jaren erkend is als jongerenorganisatie en organisatie voor sociaal toerisme, maakt er tegenwoordig een erezaak van om trouw te blijven aan de doelstellingen en waarden die destijds tot haar oprichting leidden. Momenteel worden er individuele bezoekers onthaald, maar ook groepen van zeer uiteenlopende herkomst: jongerentehuizen, scholen, gezinnen, jeugdbewegingen, sportclubs, AMO’s (hulpdiensten voor jongeren in een open milieu), zangverenigingen, … De zorg voor het educatieve en culturele aspect die eigen is aan de vzw, is niet verdwenen. Er worden namelijk veel actieve vrijetijdsbestedingen aangeboden in de nabijheid van de gîtes en de programma’s van de projectklassen zijn ontworpen om jongeren te helpen om verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers te worden.

Alle leden van de vereniging en het personeel zijn vooral bezorgd om uw welzijn en willen u telkens weer zien doen krijgen om terug te komen. We verwelkomen u al 80 jaar … en hopen dat nog heel lang te mogen doen!